Loading...

Lukasz Skrobek

Baritone (Voice) Warsaw, Poland
Follow

Latest videos

Latest photos

About Lukasz Skrobek

A graduate of the The Fryderyk Chopin universityof Music in Warsaw at the vocal and actor's department in the solo singing class of R. Gierlach and E. Iżykowska. He also gave speech therapists at the University of Warsaw.

Recently invited to participate in the XI International Music Festival in Sochi (Russia), where he worked under the guidance of eminent people of the world of operas as: Dmitri Vdovin (Bolshoi Theater in Moscow), Poul Curran (director, MET), Sebastian Schwarz (Glydenbourn Festival) or Brenda Hurley (Opera in Zurich).

In June 2018 he made his debut in the party of Angelo, in the opera Das Liebesverbot (Prohibition of Love) by R. Wagner, in the Wrocław Opera (director: Volker Perplies). Earlier, he appeared in Mozart's roles - Count in The Marriage of Figaro (directed by I. Stokalska) - (WOK and Filharmonia Świętokrzyska), Don Giovanni (Kammeroper in Rheinsberg). He also created the title Onegin in the opera of Piotr Czajkowski (TW ON in Warsaw). Earlier in the operas Cosi Fan Tutta (Bydgoski Opera Festival) and Love Potion (Young WoK Scene) (directed by B. Redo - Dobber).

Her skills are improved, among others with Marcin Habeli (Haute Ecole de Musique de Géneve); David Dolan (The Guildhall School of Music and Drama); Christine Whittlesey (Kunstuniversität Graz); Rudolf Piernay (The Guildhall School of Music and Drama), Gurgen Ovsepian (Armenia), Alli Simoni (Georgia), Ettore Papadia (Italy), Vincenzo De Vivo (Accademia d'Arte Lirica d'Osimo) and Eytana Pessen (coach vocal MET and many other theaters).

Awarded at many vocal competitions, including at the 19th international vocal competition in Vrable (Slovakia), the 1st National Competition for them. J. Kiepury in Sosnowiec, 7th vocal competition N. Obuchowa at the Lipetsk Philharmonic (Russia), 2nd International Competition. G.Perotti in Ueckermunde (Germany).

He also enjoys contemporary music: he presented the songs of American composer Lowell Liebermann during his visit to Poland, appeared in performances at the Warsaw Chamber Opera - the evening of contemporary opera (premiere of Orfea Nikolet Burzyńska's Mazeysl and Wasserstimmen by Dariusz Przybylski), invited to the world premiere of Missa pro populo - Artur Słotwiński at the Field Department of the Polish Army in Warsaw, he sang Domini Fili Unigenite - Martin Palmeri, directed by the composer himself.

On the concert stage, he appeared in such places as: Philharmonic in St. Petersburg (Russia), PR studio. W. Lutosławski in Warsaw, Concert Studio R. Bobrowska on Radio Krakow, Belcanto Festival in Moscow, Russian Academy of Music. Gniesinych in Moscow, the Polish Theater in Warsaw, Royal Łazienki Park, the Royal Castle in Warsaw, the Congress Hall of the Palace of Culture and Youth in Warsaw.

Absolwent UMFC w Warszawie na wydziale wokalno - aktorskim w klasie śpiewu solowego R. Gierlacha oraz E. Iżykowskiej. Ukończył również logopedie na UW.

W ostatnim czasie zaproszony do udziału w XI Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Soczi (Rosja), gdzie pracował pod okiem wybitnych osób świata opery jak: Dmitri Vdovin (Teatr Bolshoi w Moskwie), Poul Curran (reżyseria, MET), Sebastian Schwarz (Glydenbourn Festiwal) czy Brenda Hurley (Opera w Zurichu).

W czerwcu 2018 roku zadebiutował w partii Angelo, w operze Das Liebesverbot (Zakaz miłości) R. Wagnera, w Operze Wrocławskiej (dyr. Volker Perplies). Wcześniej wystąpił w rolach mozartowskich - Hrabiego w Weselu Figara (reż. I. Stokalska) - (WOK i Filharmonia Świętokrzyska), Don Giovanniego (Kammeroper w Rheinsbergu). Kreował też tytułowego Oniegina w operze Piotra Czajkowskiego (TW ON w Warszawie). Wcześniej wystąpił w operach Cosi Fan Tutte (Bydgoski Festiwal Operowy) oraz Napój miłosny (Scena młodych WOK) (reż. B. Redo - Dobber).

Swoje umiejętności doskonali m.in. u Marcina Habeli (Haute Ecole de Musique de Géneve); Davida Dolana (The Guildhall School of Music and Drama); Christine Whittlesey (Kunstuniversität Graz); Rudolfa Piernaya (The Guildhall School of Music and Drama), Gurgena Ovsepiana (Armenia), Alli Simoni (Gruzja), Ettore Papadia (Włochu), Vincenzo De Vivo (Accademia d'Arte Lirica d'Osimo) oraz Eytana Pessena (coach’a wokalnego MET i wielu innych teatrów)

Nagradzany na wielu konkursach wokalnych m.in. na XIX międzynarodowym konkursie wokalnym we Vrable (Słowacja), I Ogólnopolskim Konkursie im. J. Kiepury w Sosnowcu, VII konkursie wokalnym im. N. Obuchowej w Filharmonii Lipieckiej (Rosja), II Międzynarodowym Konkursie im. G.Perottiego w Ueckermunde (Niemcy).

Chętnie sięga też po muzykę współczesną: prezentował pieśni amerykańskiego kompozytora Lowella Liebermanna podczas jego wizyty w Polsce, wystąpił w spektaklach w Warszawskiej Operze Kameralnej - wieczór współczesnej opery (premiera Labiryntu Orfea Nikolet Burzyńskiej oraz Wasserstimmen Dariusza Przybylskiego), zaproszony do prawykonania Missa pro populo – Artura Słotwińskiego w Katedrze Polowej WP w Warszawie, zaśpiewał Domini Fili Unigenite - Martina Palmeri, którym zadyrygował sam kompozytor.

Na scenie koncertowej wystąpił między innymi w takich miejscach jak: Filharmonia Petersburska (Rosja), Studio koncertowym PR im. W. Lutosławskiego w Warszawie, Studio koncertowym im. R. Bobrowskiej w Radiu Kraków, Festiwal Belcanto w Moskwie, Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych w Moskwie, Teatrze Polskim w Warszawie, Łazienkach Królewskich, Zamku Królewskim w Warszawie, Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Młodzieży w Warszawie.

Repertoire

Title Composer Role
Onegin Peter Ilyich Tchaikovsky (* 1840; † 1893)
Queen of Spades Peter Ilyich Tchaikovsky (* 1840; † 1893)
Le Nozze di Figaro Wolfgang Amadeus Mozart (* 1756; † 1791)
Don Giovanni Wolfgang Amadeus Mozart (* 1756; † 1791)
Die Zauberflote Wolfgang Amadeus Mozart (* 1756; † 1791)
Das Lebesverbot Richard Wagner
La Boheme Giacomo Puccini (* 1858; † 1924)
Labirynt Orfeja Nikolet Burzynska
Wasserstimmen Dariusz Przybylski
L'elisire d'amore Gaetano Donizetti (* 1797; † 1848)
Halka Stanislaw Moniuszko (* 1819; † 1872)

Contact